Erityisyksikkö Aroniitty


Erityisen huolenpidon toimintaperiaatteet lähtökohtana

Yksikön toiminnan ja tavoitteiden lähtökohtana ovat erityisen huolenpidon toimintaperiaatteet. Erityistarpeita voivat olla esimerkiksi aggressio, karkailu, itsetuho, useat sijoitukset, sosiaalinen sopeutumattomuus, neuropsykiatriset ongelmat, psyykkiset ongelmat tai käytöshäiriöt.

Monilla Aroniittyyn sijoitetuilla nuorilla on takanaan psykiatrista hoitoa: sairaalajaksoja, avohoitoa sekä lääkityksiä. Psykiatrinen avohoito jatkuu lääkityksineen myös sijoituksen aikana.

Aroniityn erityisyksikkö on 7-paikkainen ja soveltuu 12- 17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Osastolla tehtävä työskentely perustuu hoidolliseen vuorovaikutukseen, jossa ajatuksena on kohdata nuori erityisesti emotionaalisella tasolla siihen liittyvine tarpeineen.

Aroniityn toiminnassa säännöllisesti

  • ART-ryhmä(2krt/vko)
  • Moniammatillinen tiimi (1krt/2vko): Aroniityn sosiaalityöntekijä, nuorisopsykiatri, psykologi/ perheterapeutti sekä nuorisotyön edustaja.
  • Perhetyön Silta-ohjaus (Pela ry)
  • Omaohjaajatunnit, joihin osallistuu myös sosiaalityöntekijä
  • Kaikkien asiakkaiden yhteinen tekeminen (2krt/vko), koti-ilta (1krt/vko)
  • Nuortenkokous (1krt/vko)
  • HOKSA-keskustelut, joissa omaohjaaja, vastaava ohjaaja ja sosiaalityöntekijä arvioivat, etsivät keinoja ja asettavat tavoitteita nuoren hoito- ja kasvatussuunnitelman sisältämiin asioihin / toimenpiteisiin

Osaava henkilökunta

Aroniityn henkilökunta koostuu 9 työntekijästä (ohjaus- ja kasvatustehtävät) ja sosiaalityöntekijästä. Lähes kaikilla työntekijöillä on vähintään AMK -tasoinen koulutus.

Aroniityn henkilökunnan aiempi kokemus: lastensuojelun sosiaalityö, perhetyö (Silta-ohjaus, hoidollinen vuorovaikutus Signe), psykiatrinen kuntoutustyö (2), ART- ohjaus sekä vaikeahoitoisten nuorten hoito- kasvatustyö (Poko).

Kasvatustehtävistä vastaavien työntekijöiden erityisosaaminen: psykiatrinen sairaanhoitaja, mielenterveys lähihoitaja/ yhteisöpedagogi, AMK; perhetyön Silta-ohjaaja, ART- ohjaaja (2), ryhmänohjaajan erikoistumisopinnot, verkostotyön asiantuntijakoulutus.

Aroniityn esite: Aroniitty (pdf)

Paikkatiedustelut:

Johtaja Anne-Leena Seppänen
050 913 0270
anne-leena.seppanen@kumpuniitty.fi


Sosiaalityöntekijä Johanna Tirkkonen
050 569 3026
johanna.tirkkonen@kumpuniitty.fi

Yhteystiedot:

Aroniitty
Loilantie 7
33470 Ylöjärvi

Gsm 040 864 4906
Fax (03) 364 1560