Aroniitty

Yksikkömme

Tarjoamme ympärivuorokautista sijaishuollon palvelua Ylöjärvellä. Yksikössämme on 7 asiakaspaikkaa ja työntekijämitoitus on 1,3 työntekijää nuorta kohden.

Yksikkömme on tarkoitettu 12-17-vuotiaille nuorille, jotka ovat sijaishuollon tarpeessa joko huostaanotettuina tai kiireellisesti sijoitettuina. Kohderyhmäämme ovat nuoret, joilla on erityistarpeita liittyen esimerkiksi psyykkisiin ongelmiin, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen tai neuropsykiatrisiin piirteisiin. 

Toimintaperiaatteemme

Toimintamme perustuu hoidolliseen vuorovaikutukseen; nuoren kohtaamiseen. Toiminnan tavoitteena on päivärytmin ja elämänhallinnan taitojen vakauttaminen.

Arkemme rakentuu strukturoidun päiväohjelman ja jokaisen nuoren henkilökohtaisen viikko-ohjelman ympärille. Työskentelyssämme tärkeässä osassa on omaohjaajatyöskentely ja jokaisella nuorella on nimetty omaohjaaja. Työskentelymme tavoitteet määräytyvät nuorelle laadittavan hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaan. Työskentelyämme ohjaavat ennen kaikkea suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä nuoren yksilöllinen tilanne. Työskentelyssämme painotamme arjenhallinnan tärkeyttä sekä rajojen asettamista nuorelle. Yhteistyö nuoren läheisten ja nuoren verkostojen kanssa on olennainen ja tärkeä osa toimintatapaamme.

Henkilökuntamme

Henkilökuntarakenteessamme on huomioitu henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja resursointi, mikä mahdollistaa kaikissa tilanteissa nuoren hyvän hoidon ja huolenpidon turvaamisen. 

Arjessamme säännöllisesti
  • omaohjaajakeskustelut

  • hoitotiimi; johtaja, sairaanhoitaja ja vastaava ohjaaja

  • sairaanhoitajan yksilöohjaus

  • nuorten yhteinen tekeminen

  • nuorten kokous

  • yhteistyö nuoren läheisten ja muun tukiverkoston kanssa

YHTEISÖLLISYYS

Turvallinen yhteisömme luo perustan hoidolle. Vahvistamme yhteisöllisyyttä erilaisilla ryhmätoiminnoilla.

YKSILÖLLISYYS

Kohtaamme nuoren yksilönä ja rakennamme arjen nuoren yksilöllisen tilanteen huomioiden.

OSALLISUUS

Osallistamme nuoren omiin ja yhteisön asioihin ja luomme nuorelle mahdollisuuksia osallisuuden lisäämiseksi.  

KOHTAAMINEN

Nuoren kohtaaminen toteutuu vuorovaikutuksellisin keinoin ja ratkaisukeskeisesti toimimalla. Oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen ovat kohtaamisen keskiössä.

Sijainti & yhteystiedot

Aroniitty sijaitsee Ylöjärven keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lähiympäristössä on useita peruskouluja ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Aroniitty
Loilantie 7
33470 Ylöjärvi

yksikkö 040 864 4906
johtaja 050 505 5786
vastaava ohjaaja 050 363 1633

Paikkatiedustelut

johtaja Pasi Hyttinen
050 505 5786
pasi.hyttinen@kumpuniitty.fi

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google