Aroniitty

Yksikkömme

Tervetuloa tutustumaan Aroniityn erityisyksikköön! Sijaitsemme Ylöjärven keskustassa, kahden uimarannan välissä. Koulut ovat lähellä ja keskeinen sijainti mahdollistaa hyvät kulkuyhteydet julkisilla, pyörällä ja jalan lukuisiin harrastusmahdollisuuksiin.

Olemme seitsenpaikkainen yksikkö 12–17 -vuotiaille nuorille, jotka ovat sijaishuollon tarpeessa joko huostaanotettuna tai kiireellisesti sijoitettuna. Otamme vastaan myös harkitusti avohuollon sijoituksia. Nuortemme erityistarpeet voivat liittyä esimerkiksi psyykkisiin haasteisiin, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen ja neuropsykiatrisen tuen tarpeeseen.

Henkilökuntamme

Henkilökuntamitoituksemme vastaa erityisyksikön tarpeita. Henkilökunnan oikeanlaisella resurssoinnilla taataan nuorten turvallisuus, hyvä hoito ja huolenpito ympäri vuorokauden.  

Henkilökunta on ammattitaitoista, sitoutunutta sekä huumorintajuista. Joukkoomme mahtuu lähihoitajia, sosionomeja, sairaanhoitajia, nepsy-valmentajia, Silta-ohjaaja, useampi kotikokki, tietokonepelien pelaaja, kitaristi, salihirmu, työmatkapyöräilijöitä, pari lappilaista, muutama amstaffin omistaja, uimareita ja yksi, joka osaa täyttää tiskikoneen oikein.

Toimintaperiaatteemme

Toimintamme perustuu nuoren yksilölliseen kohtaamiseen. Työskentelymme tavoitteena on saada aikaan luottava, intersubjektiivinen ja vuorovaikutteinen side ihmissuhteissa. Arkemme rakentuu strukturoidun päiväohjelman ja nuoren henkilökohtaisen viikko-ohjelman ympärille. Toiminnassa pyritään päivärytmin ja elämänhallinnan taitojen vakauttamiseen ikätasoisesti ja nuoren voimavarat huomioiden. 

Tärkeässä osassa on omaohjaajatyöskentely ja jokaisella nuorella on nimetty omaohjaajatyöpari. Työskentelyn tavoitteet määräytyvät nuorelle laadittavan hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaan. Työskentelyämme ohjaavat ennen kaikkea suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä nuoren yksilöllinen tilanne. 

Yhteistyö nuoren läheisten ja nuoren verkostojen kanssa on olennainen ja tärkeä osa toimintatapaamme. Olemme ottamassa Aroniityssä käyttöön vuorovaikutteisen kehityspsykoterapian toimintamallia, DDP:tä (Dyadic Developmental Psychotherapy).  

Silta-perhetyö: SILTA työn tavoitteena on sijoitetun lapsen elämäntarinan eheytyminen sekä lapsen biologisten vanhempien ja lapsen osallistaminen oman elämänsä asiantuntijoina. Silta-tapaamiseen osallistuvat nuoren ja hänen läheistensä lisäksi omaohjaaja sekä koulutettu Silta-ohjaaja.  

YHTEISÖLLISYYS

Turvallinen yhteisömme luo hoidon perustan. Vahvistamme yhteisöllisyyttä tekemällä yhdessä – yrittämällä, onnistumalla ja epäonnistumalla yhdessä.

OSALLISUUS

Kuuntelemme ja kuulemme. Osallistamme nuorta hänen omiin ja yhteisön asioihin ja luomme mahdollisuuksia osallisuuden lisäämiseksi.

Löydät meidät instagramista!
omavalvontasuunnitelmamme

YKSILÖLLISYYS

Kohtaamme nuoren yksilönä ja rakennamme arkea nuoren yksilöllisen tilanteen huomioiden.

KOHTAAMINEN

Nuoren kohtaaminen toteutuu vuorovaikutuksessa ja välittämällä nuoresta silloinkin, kun hän ei ole läsnä. Oikeudenmukaisuus ja toisen kunnioittaminen ovat meille tärkeitä arvoja.

Arjessamme säännöllisesti
  • omaohjaaja-aika

  • tunnetiistait

  • äijäkerho

  • nuorten harrastukset

  • nuorten kokoukset

  • yhteinen tekeminen

  • hoidolliset keskustelut

  • yhteistyö nuoren läheisten ja muun tukiverkoston kanssa

Aroniityssä työskentelee Shiva-koira, jonka työpanos arjessa on nuorille merkityksellinen. Myös muita eläinvierailijoita käy Aroniityssä säännöllisesti. 

“Eläinavusteinen työskentely tukee nuorten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Eläinavusteinen työskentely lisää tutkitusti nuoren motivaatiota ja onnellisuutta sekä mahdollistaa kokemaan onnistumisen tunteita. Eläinten kanssa toiminen vahvistaa itseluottamista ja eläimet koetaan puolueettomina ystävinä.”
Anni Nurmi 2023

Sijainti & yhteystiedot

Aroniitty sijaitsee Ylöjärven keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lähiympäristössä on useita peruskouluja ja monipuolisia harrastusmahdollisuuksia.

Aroniitty
Loilantie 7
33470 Ylöjärvi

yksikkö 040 864 4906
johtaja 050 505 5786
vastaava ohjaaja 050 363 1633

Paikkatiedustelut

johtaja Pasi Hyttinen
050 505 5786
pasi.hyttinen@kumpuniitty.fi

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google