Koskiniitty

Yksikkömme

Koskiniityn erityisyksikkö on lastensuojeluyksikkö, jossa tarjoamme ympärivuorokautista, lapsen turvallisen ja ikätasoisen kasvun ja kehityksen varmistavaa sijaishuoltoa. 

Meillä asuvat lapset ovat sijoitushetkellä 7-15 vuotiaita. Aiemmin alkanut sijoitus voi jatkua myös 15 ikävuoden jälkeen. Sijoitukset ovat useimmiten pitkäaikaisia ja valmisteltuja, mutta harkinnan mukaan Koskiniittyyn voidaan sijoittaa myös kiireellisesti ja/tai avohuollon tukitoimena. 

Yksikössämme on 7 asiakaspaikkaa. Elämme mahdollisimman kodinomaista arkea ja lapset käyvät koulua kukin oman tilanteensa mukaisella tavalla. Vapaa-aikaan etsimme ohjaajien avulla lapsille mielekästä toimintaa.

Toimintaperiaatteemme

Keskitymme erityisyksikössämme erityisesti lasten ja nuorten kohtaamiseen turvallisesti arjessa. Aikuinen on jatkuvasti läsnä lapsen tai nuoren arjessa ja yksikkömme henkilöstöresurssit on mitoitettu siten, että lapsen/nuoren kohtaaminen onnistuu vaativissakin tilanteissa.

Opetamme lapsille elämän perusvalmiuksia, sosiaalisia taitoja sekä vastuun ottamista itsestä, muista ihmisistä, omasta koulunkäynnistä ja ympäristöstä. Yhteisillä säännöillä ja vastuullisella huolenpidolla varmistamme turvalliset olosuhteet jokaisen lapsen kasvulle ja kehitykselle. 

Työryhmänä toimii moniammatillinen työyhteisö ja yksikkömme toiminta on suunnitelmallista, säännöllistä ja tarkkaan strukturoitua. Asiakkaan tilanne huomioidaan eri näkökulmista työryhmämme ammattitaitoa hyödyntäen. Oman moniammatillisen työyhteisömme lisäksi työskentelyä tukee Kumpuniityn moniammatillinen tiimi.

Tavoitteenamme on joka tilanteessa lasta ja nuorta kunnioittavan ja arvostavan ilmapiirin tietoinen luominen ja ylläpitäminen.

omavalvontasuunnitelmamme

KESKEISET ARVOMME

Pyrimme tukemaan kunnioittavaa, avointa, positiivista ja kannustavaa asenneilmapiiriä. Sosiaalinen yhdessäolo rakentuu oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Suvaitsevaisuus, hyvät tavat ja kohteliaisuus tukevat lasten ja aikuisten välistä kanssakäymistä. Tavoitteenamme on joka tilanteessa lasta ja nuorta kunnioittavan ja arvostavan ilmapiirin tietoinen luominen ja ylläpitäminen. Työskentelemme perheiden kanssa tiiviisti.

VUOROVAIKUTUS

Arjen toimintamme, kasvatus ja rajojen asettaminen perustuvat hoidolliseen vuorovaikutukseen. Aikuiset määrittävät rajat, joiden puitteissa toimitaan.

Kuuntelemme lasten ja nuorten mielipiteitä, keskustelemme niistä ja otamme ne huomioon Koskiniityn arjessa. Pyrimme tukemaan ja vahvistamaan lasten osallisuutta ja toimijuutta arjessa koko sijoitusprosessin ajan.

YHTEISÖLLISYYS

Teemme asiat yhdessä. Arjen rutiinit, velvollisuudet, harrastukset ja elämä ylipäätään pyritään järjestämään niin, että jokainen toimija joutuu panoksellaan myötävaikuttamaan yhteisön hyvinvoinnin ja tavoitteiden toteutumiseen ja edistämiseen. Näin lapset oppivat sosiaalista kanssakäymistä sekä muiden huomioon ottamista. Oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja vastuuntunto kasvavat sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta.

Sijainti & yhteystiedot

Koskiniitty sijaitsee Nokialla Koskenmäen viihtyisällä asuinalueella. Yksikkömme on kävelyetäisyyden päässä kouluista ja Nokian keskustaankin on vain pari kilometriä. 

Koskiniitty
Orelinkatu 12
37120 Nokia

yksikkö 050 407 0568
johtaja 050 421 1322 

Paikkatiedustelut

johtaja Tapani Kausiala
050 421 1322
tapani.kausiala@kumpuniitty.fi

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google