Tervetuloa tutustumaan yksiköihimme!

Olemme kaikkea tätä, ja enemmänkin.

Sijainti

Yksikkömme sijaitsevat Pirkanmaan vehreissä maisemissa loistavilla sijainneilla Nokialla ja Ylöjärvellä.

Kaikista yksiköistämme on kävelymatka kouluihin ja alueen palveluihin. Tampereenkin kattava palvelutarjonta on vain reilun 10 kilometrin päässä. 

Henkilökunta

Henkilökuntarakenteissamme on huomioitu henkilökunnan ammatillinen osaaminen ja resursointi, mikä mahdollistaa kaikissa tilanteissa lapsen ja nuoren hyvän hoidon ja huolenpidon turvaamisen.

Moniammatillinen henkilökuntamme koostuu sosiaalialan ammattilaisista. Henkilökuntaamme kuuluu mm. lähihoitajia, yhteisöpedagogeja, sosionomeja ja sairaanhoitajia. Työntekijöillämme on myös erilaisia lapsen ja nuoren hoitoon sekä kohtaamiseen liittyviä lisäkoulutuksia.

Moniammatillinen tiimi

Teemme yhteistyötä eri alojen osaajien kanssa ja meille onkin muodostunut Kumpuniityn  oma moniammatillinen tiimi.

Tiimiin kuuluvat yrityksemme vastuulääkärit, lastenpsykiatri, nuorisopsykiatri, psykologi, perheterapeutti, lyhytterapeutti sekä erityisopettaja. Konsultoimme tarvittaessa myös muiden alojen asiantuntijoita.

Perhetyö

Työskentely yhdessä perheiden kanssa on meille tärkeää.

Jokaisessa yksikössämme on kouluttautunut työntekijä perhetyön SILTA-ohjaukseen. SILTA-työn tavoitteena on asiakkaan elämäntarinan eheytyminen sekä sillan rakentaminen lapsen, lapsen läheisten ja lastenkodin välille.

Asiakkaiden osallisuus

Kohtaaminen on ydinarvomme. Kohtaamiseen olennaisesti liittyvät kuuntelu, kannustus ja kunnioitus kuvaavat sitä, että asiakas on palvelujemme keskiössä.

Lapset ja nuoret ovat saaneet olla ja tulevat myös jatkossa olemaan mukana osallisuuden ja kuulemisen kehittämisessä. Kumpuniityn yksiköissä uskotaan asiakkaiden ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen hyvinvoinnin varmistajana.

Jälkihuoltopalvelut

Tarjoamme jokaiselle asiakkaallemme jälkihuoltopalvelua, kun itsenäistymisen aika tulee. Asiakkaaksemme voi tulla myös ilman aiempaa asiakkuutta.

Nuori saa suunnitellusti tukea vapaa-aikaan, opintoihin, työelämään ja yhteiskunnan palveluihin. Varmistamme, että asiakkaamme saavat kaikki heille tarpeelliset palvelut ja etuudet yksilöllisen elämäntilanteensa mukaisesti.


Perusyksiköt


Harjuniitty, osasto Rinne – Ylöjärvi

Pysähdymme lapsen kanssa arjen äärelle.

Arkemme muodostuu säännöllisestä ja turvallisesta päivärytmistä sekä koulunkäynnin turvaamisesta ja mielekkääseen harrastustoimintaan ohjaamisesta. Pyrimme yhteistyössä löytämään lapselle lapsen koulunkäyntiä tukevat rakenteet. Kohtaamme lapsen yksilönä, mutta myös yhteisöön osallisena jäsenenä. Lapsen kykyjä yhdessä olemiseen ja tekemiseen sekä vuorovaikutuksen opetteluun vahvistetaan arkitilanteiden ja toiminnallisuuden kautta.

Osasto Rinteestä on mahdollisuus siirtyä sovitusti pitkäaikaisemman sijoituksen aikana ja täysi-ikäisyyden lähestyessä joko osasto Harjun puolelle tai Harjuniityn tontilla sijaitsevaan harjoitteluyksikkö Huvikumpuun, kun edellytykset vastuullisemman ja itsenäisemmän elämän harjoitteluun ovat olemassa. Voit kysyä tästä mahdollisuudesta lisää yksikön johtajalta.

Asiakaspaikat:  7
Kohderyhmä:  10-17-vuotiaat
Työntekijämitoitus:  1 työntekijä nuorta kohden
Arvot: kohtaaminen, oikeudenmukaisuus

Ota meihin yhteyttä

Harjuniitty, osasto Rinne
Kuntotie 33
33470 Ylöjärvi

050 357 0723 (yksikkö)
050 432 7082 (johtaja)
050 564 0865 (kasvatusjohtaja)

rinne@kumpuniitty.fi (yksikkö)
tomi.puranen@kumpuniitty.fi (johtaja)
minna.lunden@kumpuniitty.fi (kasvatusjohtaja)


Harjuniitty, osasto Harju – Ylöjärvi

Tukea ja opastusta, vastuuta ja valmiuksia.

Nuoret opettelevat elämänhallintaan liittyviä arkisia taitoja, kuten kotitaloutta sekä rahankäyttöä. Turvallisesti, ohjatusti ja oma-aloitteisesti nuori harjoittelee valmiuksiaan omien yksilöllisten taitojensa puitteissa. Tuemme Harjussa nuorten opintoja, sekä tarvittaessa pyrimme löytämään nuorelle häntä motivoivan opintopolun.

17 vuotta täyttänyt nuori voi siirtyä harjoittelemaan itsenäisempää asumista Harjuniityn tontilla sijaitsevaan harjoitteluyksikkö Huvikumpuun, kun edellytykset Huvikummun harjoitteluun ovat olemassa. Voit kysyä tästä mahdollisuudesta lisää yksikön johtajalta.

Asiakaspaikat:  7
Kohderyhmä:  15-17-vuotiaat
Työntekijämitoitus:  1 työntekijä nuorta kohden
Arvot: asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys

Ota meihin yhteyttä

Harjuniitty, osasto Harju
Kuntotie 32
33470 Ylöjärvi

050 596 5458 (yksikkö)
050 432 7082 (johtaja)
050 564 0865 (kasvatusjohtaja)

harju@kumpuniitty.fi (yksikkö)
tomi.puranen@kumpuniitty.fi (johtaja)
minna.lunden@kumpuniitty.fi (kasvatusjohtaja)


Ketoniitty – Ylöjärvi

Huomioimme toisen ihmisen kunnioittamisen kaikissa tilanteissa.

Toimintamme yhteisenä päämääränä on yksilöllisten sekä yhteisöllisten onnistumisten saavuttaminen. Luottamuksen vahvistamiseksi tähtäämme kaikessa toiminnassa läpinäkyvyyteen. Hoito- ja kasvatustyö perustuu hoidolliseen vuorovaikutukseen, jonka taustalla on ajatus jokaisen nuoren aidosta ja yksilöllisestä kohtaamisesta erityisesti emotionaalisella tasolla siihen liittyvine tarpeineen.

Suhtaudumme lapsiin yksilöinä, joilla jokaisella on omat voimavaransa ja vahvuutensa. Osallisuuteen ohjaaminen näkyy arjessamme lasten omiin asioihin vaikuttamisen mahdollistamisena sekä vastuun ottamisen ja lapsen oman toimijuuden vahvistamisena. Asiakaslähtöinen ja tavoitteellinen perheen kanssa työskentely on merkittävänä osana onnistunutta sijoitusta. Yksikkömme on sekä ilmapiiriltään että ulkoisilta puitteiltaan hyvin kodinomainen.

Asiakaspaikat:  7
Kohderyhmä:  10-17-vuotiaat
Työntekijämitoitus:  1 työntekijä nuorta kohden
Arvot: kohtaaminen, vastuullisuus, avoimuus

Ota meihin yhteyttä

Heinitie 32
39160 Julkujärvi

050 407 4736 (yksikkö)
040 779 6885 (johtaja)

ketoniitty@kumpuniitty.fi (yksikkö)
katja.hakala@kumpuniitty.fi (johtaja)


Erityisyksiköt


Aroniityn erityisyksikkö – Ylöjärvi

Asiakkaanamme on nuoria, joilla on erityistarpeita psyykkisiin ongelmiin, sosiaaliseen sopeutumattomuuteen ja neuropsykiatrisiin piirteisiin.

Toimintamme perustuu hoidolliseen vuorovaikutukseen; nuoren kohtaamiseen. Nuoren kohtaaminen toteutuu vuorovaikutuksellisin keinoin ja ratkaisukeskeisesti toimimalla. Oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen ovat kohtaamisen keskiössä. Tavoitteenamme on nuoren päivärytmin ja elämänhallinnan taitojen vakauttaminen. Arki rakentuu strukturoidun päiväohjelman ja jokaisen nuoren henkilökohtaisen viikko-ohjelman ympärille. Työskentelyssämme tärkeässä osassa on säännöllinen omaohjaajatyöskentely. Työskentelyämme ohjaavat ennen kaikkea suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus sekä nuoren yksilöllinen tilanne. Painotamme arjenhallinnan tärkeyttä sekä rajojen asettamista nuorelle. Yhteistyö nuoren läheisten ja verkostojen kanssa on olennainen osa toimintatapaamme. Luomme nuorelle myös mahdollisuuksia oman osallisuuden lisäämiseksi.

Asiakaspaikat:  7
Kohderyhmä:  12-17-vuotiaat
Työntekijämitoitus:  1,3 työntekijää nuorta kohden
Arvot:  yhteisöllisyys, yksilöllisyys, osallisuus, kohtaaminen

Ota meihin yhteyttä

Loilantie 7
33470 Ylöjärvi

040 864 4906 (yksikkö)
050 505 5786 (johtaja)

aroniitty@kumpuniitty.fi (yksikkö)
pasi.hyttinen@kumpuniitty.fi (johtaja)


Koskiniityn erityisyksikkö – Nokia

Tarjoamme ympärivuorokautista lapsen turvallisen ja ikätasoisen kasvun ja kehityksen varmistavaa sijaishuoltoa.

Keskitymme erityisesti lasten ja nuorten kohtaamiseen turvallisesti arjessa. Aikuinen on jatkuvasti läsnä asiakkaan arjessa ja yksikkömme henkilöstöresurssit on mitoitettu siten, että lapsen/nuoren kohtaaminen onnistuu vaativissakin tilanteissa. Opetamme lapsille elämän perusvalmiuksia, sosiaalisia taitoja sekä vastuun ottamista itsestä, muista ihmisistä, omasta koulunkäynnistä ja ympäristöstä. Yhteisillä säännöillä ja vastuullisella huolenpidolla varmistamme turvalliset olosuhteet jokaisen lapsen kasvulle ja kehitykselle. Työryhmänä toimii moniammatillinen työyhteisö ja yksikkömme toiminta on suunnitelmallista, säännöllistä ja tarkkaan strukturoitua. Asiakkaan tilanne huomioidaan eri näkökulmista työryhmämme ammattitaitoa hyödyntäen. Tavoitteenamme on joka tilanteessa asiakasta kunnioittavan ja arvostavan ilmapiirin tietoinen luominen ja ylläpitäminen.

Asiakaspaikat:  7
Kohderyhmä:  7-15-vuotiaat. Aiemmin alkanut sijoitus voi jatkua 18v asti.
Työntekijämitoitus:  1,3 työntekijää nuorta kohden
Arvot: vuorovaikutus, yhteisöllisyys

Ota meihin yhteyttä

Orelinkatu 12
37120 Nokia

050 407 0568 (yksikkö)
050 421 1322 (johtaja)

koskiniitty@kumpuniitty.fi (yksikkö)
tapani.kausiala@kumpuniitty.fi (johtaja)


Jälkihuolto


Jälkihuolto – Pirkanmaa

Oikea-aikaista ja laadukasta jälkihuoltoa.

Olemme valmiita työskentelemään kaikkien jälkihuoltoon oikeutettujen nuorten kanssa. Toteutamme jälkihuoltoa asiakkaan ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Arvomme perustuvat yksilön arvostuksen ja luottamuksen periaatteiden mukaisesti työskentelemiseen. Näiden arvojen lisäksi pidämme tärkeänä asiakkaiden oikeuksista huolehtimista. Olemme sitoutuneet noudattamaan valtakunnallisia jälkihuollon laatukriteereitä sekä lastensuojelun laatusuositusta ja palvelusisältöä.

Jälkihuoltotyömme tavoitteena on taata nuoren sijaishuollon kantavuus sekä kotiutumisen tai itsenäistymisprosessin tukeminen ja toteuttaminen. Psykososiaalisen tuen ja motivoinnin kautta pyrimme saavuttamaan jälkihuollolle asetetut tavoitteet sekä toimivan vuorovaikutussuhteen nuoren kanssa. Nuori saa suunnitellusti tukea opintoihin, työelämään ja yhteiskunnan palveluihin. Varmistamme, että asiakkaamme saavat kaikki heille tarpeelliset palvelut ja etuudet yksilöllisen elämäntilanteensa mukaisesti.

Kohderyhmä:  18-25-vuotiaat
Työntekijämitoitus:  Nuorelle nimetään oma jälkihuoltotyöntekijä
Arvot: yksilön arvostus, luottamus

Ota meihin yhteyttä

Kuntotie 32
33470 Ylöjärvi

050 523 5905 (yksikkö)
050 432 7082 (johtaja)

jalkihuolto@kumpuniitty.fi (yksikkö)
tomi.puranen@kumpuniitty.fi (johtaja)

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google