Tietosuojaseloste

Rekrytointirekisterin ja yhteydenottolomakkeiden tietosuojaseloste

Rekisterin pitäjä
Kumpuniitty Oy (1700598-3)

Rekisterin nimi
Kumpuniitty Oy:n kotisivujen rekrytointi- ja yhteydenottolomakkeiden yhteystietorekisteri

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa ja tietosuojavastaava
Kumpuniitty Oy:n tietosuojavastaavana toimii Matti Lanki (matti.lanki@kumpuniitty.fi).
Rekisteriä koskevissa asioissa voi olla yhteydessä myös toimistomme sähköpostiosoitteeseen info@kumpuniitty.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn peruste
Rekisteriä käytetään Kumpuniitty Oy:n sekä rekisteröidyn välisen suhteen käynnistämiseen, hoitoon ja ylläpitoon. Henkilötietojen käyttötarkoituksena on Kumpuniitty Oy:n henkilöstön rekrytointi sekä yhteydenpidon hoitaminen kotisivujen kautta yhteyttä ottaneisiin henkilöihin. Henkilötietoja voivat käsitellä vain Kumpuniitty Oy:ssä työskentelevät rekrytointiin ja yhteydenpitoon osallistuvat henkilöt.

Rekisterin tietosisältö  
Yhteydenottolomakkeen kautta yhteyttä ottaneen henkilötiedot:
– nimi
– yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite ja puhelinnumero

Rekrytointilomakkeen kautta töitä hakeneen henkilötiedot:
– nimi
– yhteystiedot, kuten postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
– työntekijän lähettämät tiedot työpaikkaan liittyvistä toiveista
– työntekijän lähettämät tiedostot, kuten ansioluettelo ja hakemuskirje

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietolähteenä on pääasiassa rekisteröity henkilö itse. Lisäksi rekrytointiprosessin edetessä voidaan tallentaa muulla tavalla saatuja tietoja kuten työnhakijan haastattelun muistiinpanoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta säännönmukaisesti henkilöihin liittyviä tietoja kolmansien osapuolien käyttöön.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika
Henkilötietoja säilytetään tietojen käyttötarkoituksen edellyttämä aika, tai kunnes tiedot todetaan vanhentuneeksi tai muuten alkuperäiseen käyttötarkoitukseen sopimattomaksi. Tietoja säilytetään enintään 5 vuotta niiden keräämisestä, jonka jälkeen ne poistetaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kumpuniitty Oy:n työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus. Aineisto säilytetään sähköisessä rekisterissä. Järjestelmän käyttö perustuu käyttäjille myönnettyihin käyttäjäkohtaisiin käyttöoikeuksiin. Oikeudet näiden tietojen käsittelyyn myönnetään työtehtävien perusteella. Tietoverkko ja IT-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein, kuten salaamalla järjestelmään tallennetut henkilötiedot. Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja lukitussa tilassa.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukainen oikeus pyytää sinusta kerättyjä tietoja nähtäville sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista tai pyytää käsittelyn rajoittamista sekä vastustaa tietojen käsittelyä.

Tietojen tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Kumpuniitty Oy
PL 50, 33471 Ylöjärvi

Henkilötietojen käsittely ei lähtökohtaisesti perustu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Kerran annettu suostumus on kuitenkin aina mahdollista peruuttaa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan aina estä henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen käsittelylle on olemassa muu tietosuoja-asetuksen sallima peruste.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioita valvovalle viranomaiselle. Toimivaltainen EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen valvontaviranomainen on Suomessa tietosuojavaltuutetun toimisto, jonka tiedot löytyvät osoitteesta www.tietosuoja.fi

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google