Kumpuniitty on aktiivisesti mukana alan kehityksessä. 

Annamme nuorille mahdollisuuden olla mukana kehittämässä toimintaa paremmaksi ja asukaslähtöisemmäksi. Yrityksemme on ollut aloitteentekijänä ja kumppanina useissa paikallisissa ja valtakunnallisissa kehityshankkeissa sijaishuollon palvelujen kehittämiseksi.

Muutamia hankkeitamme vuosien varrelta

2018
Lasten ja nuorten osallisuuden tuotepalvelukonseptin kehitystyö yhdessä asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa (Management Institute of Finland, MIF Oy).

2017
Koskiniityn erityisyksikön perustaminen Nokialle.

2016
Aroniityn johtajan, Anna-Leena Seppäsen, kehittämä hoidollisen vuorovaikutuksen kasvatusfilosofia kaikkien Kumpuniitty Oy:n yksiköiden toimintakulttuuriksi.

2015
Lastenkotitoimintaan liittyvän lainsäädännön uudistus, Case Kumpuniitty Oy (TAMK).

2014
Valmius kotiopetuksen järjestämiseen tarvittaessa.

2013
ART-ryhmän vetäminen omille asiakkaille (henkilökunnassa 2 koulutettua ART-ryhmän vetäjää).

2012
Erityisyksikkö Aroniityn perustaminen ja moniammatillisen tiimin toiminnan aloittaminen runkokokoonpanolla: oma sosiaalityöntekijä Riitta Koivisto, nuorisopsykiatri Ann-Mari Härmä ja Kangasalan perheneuvolan johtava psykologi, perheterapeutti Tony Lähde.

2011
Vertaisryhmätoiminnan suunnittelun ja kehittämisen käynnistäminen Pirkanmaalla yhteistyössä sijaishuollon toimijaverkoston kanssa.

2010
Aloitteellisesti perustamassa Pirkanmaan Sijaishuoltoyksiköiden yhdistys ry:tä, aktiivisena toimijana kehittämässä kokonaisvaltaisesti pirkanmaalaisten sijaishuoltoyksiköiden laatua.

2009
Sijaishuoltonuorille suunnatun verkkofoorumin suunnittelu Suomen Lasten Parlamentti yhdistys ry:n ja sen yhteistyökumppaneiden hankkeessa.

Kumppanina GOES ITE! -alueprojektissa, jossa suunniteltiin taidetyöpajoja sijaishuoltolasten ja -nuorten tarpeisiin sekä näihin liittyvää koulutusmenetelmää oppilaitoksille ja yliopistoille.

2008
Helsingin kauppakorkeakoulun harjoitustyö Kumpuniitty Oy:n haasteista, strategisesta johtamisesta, työn organisoinnista ja yhteiskunnallisten sidosten johtamisesta.

2007
Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin mukana kehittämässä asukastyytyväisyyskyselyä lastensuojelulaitoksissa eläville nuorille.

2006
Kartoitus nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sijaishuollon aikana, tavoitteena osallisuuden ja aktiivisen kansalaisuuden kehittäminen – kyselyyn vastasi 42 nuorta kahdeksassa yksityisiä sosiaalipalveluja tuottavassa yksikössä Tampereella ja sen ympäristökunnissa.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google