Avopalvelut

Perhetyö

Perhetyössä ohjataan asiakkaita löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa, sekä tarjotaan yksilöllistä tukea haastavissa elämäntilanteissa. Työskentelymuodot voivat olla toiminnallisia ja ohjauksellisia. Työskentely on mahdollista perheiden kotona, erikseen sovitussa toimipisteessä, tai lastensuojeluasiakkaan kyseessä ollessa sijaishuoltoyksikössä

Perhetyön siltaohjaus

”Silta” tulee ajatuksesta rakentaa vuorovaikutussiltaa lapsen, vanhempien tai hoitopaikan välille sekä myös lapsen menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden välille.
Silta-työn tavoitteena on lapsen elämäntarinan eheytyminen sekä lapsen oman elämän asiantuntijuuden vahvistaminen.

Ratkaisukeskeinen kuvataideterapia ja kuvataideterapeuttiset menetelmät ryhmille

Kuvataideterapia on moninäkökulmaiseen lähestymistapaan perustuva luovan ilmaisuterapian muoto. Terapian avulla pyritään ratkaisukeskeisen ajattelun ja näkemyksen vahvistumiseen, itsetuntemuksen lisääntymiseen ja sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymiseen. Työskentely soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja ryhmille.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapia soveltuu hyvin tueksi erilaisiin elämänkriiseihin, lievempien mielenterveyden pulmien ratkaisemiseen sekä itsetuntemuksen vahvistamiseen.

Lyhytterapia on 1-20 kerran prosessi, jossa työstetään asiakkaan toivomaa teemaa voimavara- ja ratkaisukeskeisesti. Terapian pituus määräytyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Työskentely soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja pariskunnille.
Ota yhteyttä

Palvelujohtaja Anneleena Seppänen
050 913 0270
anne-leena.seppanen@kumpuniitty.fi


Avopalvelumme

Avopalveluihin kuuluvat perhetyö ja perhetyön Silta-ohjaus. Lisäksi avopalveluiden kautta järjestetään ratkaisukeskeistä kuvataideterapiaa sekä lyhytterapiaa, joihin voi tulla ilman lääkärin lähetettä. Kaikessa työskentelyssä korostuu dialogisuus ja yhdenvertaisuus, oman elämän asiantuntijuus, avoimuus sekä kunnioittava työote.

Avopalveluiden taustalla tukena on moniammatillinen työryhmä, jota suoraa asiakastyötä tekevät työntekijät voivat konsultoida.

Moniammatillinen tiimimme

  • sosiaalikasvattaja, ratkaisukeskeisten kuvataideterapeuttisten menetelmien ohjaaja, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti SFAT ja perhetyön Silta-ohjaaja Anneleena Seppänen

  • nuorisopsykiatri Ann-Mari Härmä

  • johtava sosiaalityöntekijä Päivi Katajisto

  • psykologi/perheterapeutti Tony Lähde

  • sosionomi YAMK & ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Sanna Mäki

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google